Nagisa Nakauchi

中内渚 古本画家 / 旅行記作家

サン・パウ病院 / San Pau Hospital (Spain)